گندمزار دور

20000 تومان 18000 تومان

گندمزار دور

نویسنده: رسول یونان

نمایشنامه فارسی

 

نینا: [نگاهش را به پنجره می دهد] هیچی. بازیه روباه به تله افتاده. الیاس: می دونم صداشو می شنوم. لعنتی ها وقتی به تله می افتن یه ریز ناله می کنن. ناله هاشون هم واقعا دردناکه، اشک آدمو در می آره؛ اما ما چاره ای نداریم، اگه تله کار نداریم اینا مزارع رو نابود می کنن. همه همینطوری ان وقتی آزادن هر غلطی دلشون خواس می کنن، اما وقتی به تله می افتن شروع می کنن به آه و ناله.
نینا: [غمگین تر] آخه چرا؟ چرا باید تموم روباه ها تو این گندمزار به تله بیفتن؟ الیاس: فرقی نمی کنه اینجاهم به تله نیفتن جای دیگه می افتن. تموم گندمزارا پر از تله ان.