کلاغ های قیطریه

7000 تومان

کلاغ های قیطریه
مجموعه داستان کوتاه
نویسنده: بهنوش بختیاری

 


 

فهرست داستان ها:

کلاغ های نامرئی رنگی
یک سرباز وظیفه شناس
لهجه ای از جنس زمان
زندگی ماهی های آزاد
کلاغ های پارک قیطریه
مواد لازم
خاطره مشترک

تکه ای از کتاب

 

خانم فرامرزی آخرین بازمانده نسل کلاغ هاست، آدمی شبیه یک فروشنده ی وراج که وقتی وارد مغازه اش می شوی مثل یک کلاغ قارقارو… یقه ات را می چسبد و ول نمی کند. هزارتا قارقار دارد که باید سرت هوار کند.

من همیشه مجبور هستم به این قارقارها گوش کنم مثل اینکه به صدای قارقار کلاغ عادت کرده باشم، شاید شبیه نوعی فضولی مزمن زنانه. نه تنها من به قارهای او گوش می کنم بلکه همه ی اهل محل قارقارهایش را می شنوند و جواب می دهند.

بعضی ها هم سر تکان می دهند مانند یک کلاغ گنگ…
.
.
.