یک سگ هار بی قلاده

8000 تومان 7200 تومان

کتاب یک سگ هار بی قلاده

نویسنده: فرزان زارع

 

در گذشته‌ی هر کداممان کسی بود که دوستش داشتیم کسی بود که امروز نیست و فقط یادش باقی مانده در آینده هرکداممان کسی نخواهد بود امروز هست ولی مدت‌ها بعد تنها ذره‌ای از یادش می‌ماند و ما مدام یاد و خاطره کسی که باید باشد ولی نیست را گرامی می‌داریم