گیسوانم را به باد مشرق داده ام

11000 تومان 10000 تومان

کتاب گیسوانم را به باد مشرق داده ام پرستو زارعی

نویسنده:پرستو زارعی

 

بیدهای بلند
باغ های پر از انار و نارنج
گیسوانم که با باد میرقصند
و تو
که می آیی از پشت باغ یواشکی
بی صدا…

.

.

.