گتسبی بزرگ

کتاب گتسبی بزرگ

نویسنده: اسکات فیتزجرالد

مترجم: محمد صادق سبط الشیخ

 

 

یک شاهکار کلاسیک واقعی از ادبیات قرن بیستم.

گتسبی بزرگ نمایش دهنده ی یک خط قرمزِ پررنگ میانِ دو قشر از اجتماع است. خطی که این دو قشر را از هم جدا می کند. قشری که ثروتمند زاده می شوند و قشری که در فقر به دنیا می آیند.

هیچ چیز نمی تواند آن دو قشر را به هم پیوند بزند. حتا «عشق»!

و این موضوع را گتسبی بزرگ به زیباترین و اندوهناک ترین شکلِ ممکن در این رمان به نمایش می گذارد.

این رمان را می توان هم عاشقانه و هم اجتماعی دانست.

این رمان، جزو رمان های مهم آمریکاست. برای همین بارها در هالیوود تبدیل به فیلم شده است.

و همین طور در دانشگاه ها و دبیرستان ها به شکل درسی عمومی تدریس می شود.
.
.
.