کابوس

10000 تومان 9000 تومان

کابوس

نویسنده: علی رشیدی فقیه

 

 

 

 

 

 

اعتراف

دانم پنداری آن عاشقت که دیروز

راه و رسم عاشقی نمی دانست

آنکه اسیر عشق تو شد اما

راز دل فاش کردن بر تو نتوانست

 

رفته با غیر تو بنشسته

دیگر دل ز غم عشقت رها کرده

یا پنداری آن عاشق ناشی

راهش ز راه تو جدا کرده

 

هرگز مپندار در موردم چنین

کاین حرف ها به من نمی آید

یا روزی به تو خواهم رسید

یا که قربانی عشقت شوم باید

 

آخر تو چه دانی زحال من

بی تو کنون شکسته پر و بالم

تنها نشسته با مرور خاطرات

از بخت بد و ز خطای خویش می نالم

 

پی برده ام به این نکته کنون

که در گذشته به تو جفا کردم

باید که در ره عشق جان داد

این اعتراف من است، خطا کردم

 

در مدت فراق تو ای نازنین

رفته، و رسم عاشقی آموختم

اینک همه وجودم پر ز عشق

بیش از گذشته در تب عشقت سوختم

 

دیگر نمانده صبر و قراری به دل

خواهم که آیم به سوی تو

دیگر بس است این همه تنهائی

تن و جانم هه در جست و جوی تو.