4 توافق (چهار میثاق)

28000 تومان 25000 تومان

 

کتاب چهار میثاق

(4 توافق)

کتاب خرد سرخ پوستان تولتک

نویسنده: دون میگوئل رئیز

مترجم: حدیثه احمدی

 

زندگی با چشمان بسته آسان است

و درک نکردن هرآنچه که

می بینید.

جان لنون

 

تولتک ها

هزاران سال پیش در سرتاسر سرزمین جنوبی مکزیک، تولتک ها را «زنان و مردان خردمند» می نامیدند. مردم شناسان از آنها به عنوان یک قوم یا نژاد سخن گفته اند، اما حقیقت این که تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعه ای را به وجود آوردند و به کشف و نگهداری خرد معنوی و آیین های باستانی پرداختند.

تولتک ها به صورت استاد (ناوال) و شاگرد، گروه گروه در تئوتی هواکان، شهر کن اهرام در بیرون شهر مکزیکو دور هم جمع شدند. آنها آنجا را جایی می دانستند که انسان ها تبدیل به خدا می شوند.

هزاران سال بعد، تولتک ها مجبور به پنهان کردن خرد باستانی نیاکان خود شدند و به دور از چشم سایرین به تمرین ان بپردازند. وجود سلطه جویان اروپایی از یکسو و استفاده های فراوان برخی از شاگردان سبب شد تاناوال ها مجبور به حراست از این دانش شوند و اجازه ندهند آنهایی که شایستگی دستیابی به آن دانش را ندارند و چه بسا در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می کردند، به آن خرد دست یابند.

خوشبختانه خرد معنوی تولتکها از طريق سلسله هایی متفاوت از ناوال ها نسل به نسل و سینه به سینه انتقال یافت و گرچه صدها سال پشت پرده ای از ابهام پنهان ماند، پیشگویی ها نوید می داد که سرانجام روزی خواهد آمد که نیاز در اختیار گذاشتن این خرد به مردم احساس شود. اکنون دن میگوئل روییز به عنوان یک ناوال از نسل «عتابان جنگجو» راهنمایی شده تا با آموزش های پرتوان ترکیب ها آشنا کند.

خرد تولتک ها از همان وحدت بنیادی حقیقی سرچشمه گرفته که تمامی سنت های مقدس معنوی از آن سرچشمه گرفته اند. گرچه این معرفت یک مذهب به حساب نمی آید، اما برای تمام مذاهب و رهبران آن احترامی خاص قائل است. تولتک، راهی معنوی است که روشی برای زیستن نیز به حساب آید که در آن راه دستیابی به عشق و سعادت نیز آمده است.

.
.
.