منظومه شمسی

60000 تومان 54000 تومان

کتاب منظومه شمسی

گزیده مقالات شمس تبریزی

به انتخاب مرحوم سید احمد حسینی

 

همه ی عالم در یک کس است

چون خود را دانست

همه را دانست

(از کتاب)

 

عشق را چنان ظرافتے ست که خارج از این معنی نگنجد.
می گویم: بی شک همان روزی که پدر، در مجلس مشتاقان اهل خانه روحمان را با خواندن غزلیات مولانا با اندوه (منظور اندوه سلبی نیست) آغشته می کرد، شیفتگی و جنون شمس تبریزی گوش تنهایی ام را گرفت و تنهاترم کرد.

آن روزها شوق و ذوق کودکانه از یک سو و تعمیق یافتن گودال آگاهی از سوی دیگر سر ناسازگاری داشتند.

پای در گل بود و دست در دل.

نه گواه ساختن بود، نه آه سوختن. گرفتاری ها نگذاشت به آنچه از شمس مرا در کودکی آواره ی دریای بی کران معرفت حضرت باری تعالی کرد، به شایستگی و وارستگی ادای دین کنم.

حال بعد از گذشت بیست و چند سال فرصت شد تا دلی با سخنش وضو دهم و روایتی از جان پاک عاشق او با شما در میان بگذارم. تمام سعی ام این بود تا جان سخن اش را راوی باشم تا گوشه نظری از آن منظره ی شگرف و دل ساخت را با هم چشم بگردانیم و دل بلرزانیم. هر چه باشد روزگار ما، روزگار کوتاهی هاست.

روزگار وقت تنگت آمدن هاست. روزگار کوتاه سخن گفتن هاست. برای همین قطره هایی را روایت کردم که خلاصه و شناسنامه ی تمام قدِ دریاها را در خود گنجانده است. باشد که اهل نظر را خوش آید.