محاکمه ارسطو

11000 تومان 10000 تومان

کتاب محاکمه ارسطو

نویسنده: دکتر غزال مهاجری زاده

کتاب نظریه فلسفی

 

مقدمه کتاب محاکمه ارسطو

ارسطو، فیلسوف مقدونی، در حدود سیصد سال پیش از میلاد مسیح می زیسته است؛ یعنی چیزی در حدود دو هزار و سیصد سال پیش از این، بنا به گفته کسانتوس لیدیایی فاصله میان ظهور زردشت تا لشکر کشی خشایارشا، شش هزار سال تخمین زده شده است که این زمان تقریبا همان فاصله میان ظهور زردشت تا روزگار ارسطو است.

در سرزمین ایران با تمدنی مواجه ایم که شش هزار سال آن، بنابه دلایلی که پس از این ذکر خواهیم کرد، در سایه مانده و تنها دوهزار و سیصد سال آن تا حدودی بر ما روشن است.

و عجیب تر اینکه در این دوهزار و سیصد سال، با وجود تحقیقات وسیعی که محققان غربی و شرقی در مورد زندگی و آثار ارسطو، انجام داده اند، هنوز بخش مهمی از زندگی سیاسی او که ارتباط تنگاتنگ با تاریخ و علوم ایران دارد، بر ما پوشیده مانده است.

محمد علی فروغی، در کتاب سیر حکمت در اروپا می گوید: «در تمام مدت سده ششم، پنجم و چهارم پیش از میلاد دنیای متمدن غیر از یونان، یعنی مصر و آسیای غربی، تحت قدرت و سلطنت پادشاهان هخامنشی ایران بوده؛ و چون از آثار کتبی آن دوره و این اقطار هیچ باقی نمانده و مأخذ اطلاعات ما از آن جهت منحصر به کتب یونانی است، با کمال تأسف باید گفت از معارف آنان تقریبا بی خبریم. اجمالا میدانیم که در این ممالک نیز ارباب معرفت و مردمان صاحب نظر بوده و یونانی ها هم از ایشان استفاده کرده اند. اما چه اشخاص بوده اند و چه نظر داشته اند، به درستی نمی دانیم و در آن باب باید به حدس و قیاس و علائم و امارات متوسل شویم. تنها نام بزرگی که از مردمان قدیم ایران بر سر زبان ها مانده، زردشت است که مؤسس کیش و آیین ایرانیان باستانی است. اما بیان حال و گفته های او مربوط به تاریخ ادیان می شود».

سعی این جزوه بر آن بوده است که برشی مهم از تاریخ ایران و جهان را غبارروبی نماید؛ و بخش گمشده تاریخ علم را احیا کند..

تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه تاریخ علم صورت گرفته است، ولی همچنان برخی از زوایای آن در سایه ابهام و سانسور قرار دارد.
.
.
.