لجن زار

12000 تومان 10800 تومان

لجن زار

نویسنده: مهدی نعمتی نیا

 

1

گمشده ی …

 

حس نعره ی حنجره تا عمق حقیقتی تلخ

فکر رها شدن عقاب بدون پر

مرا تعبیر کن در خواب هایت

آغوش به آغوش فقط تنهاییت را می بینم

گمشده ای در غرور آئینه ای پر از چرک

این بار پلک تو را می بندد

اینبار اشک ، تورا می گریاند

عمق فاجعه منم و مرکبی که هرشب

تو را ترسیم می کند

باور پنجره را خواهی کرد درک

حسرت ، تورا می کشد

از آن وقت که نفسش را گرفته ای

و من همان اتاق بدون پنجره ام…

 

 

2

لبریز از …

تو را خواهد بوسید

تنهائیم ، در چهار دیواریه بغض گلویش

تورا لمس خواهد کرد

پس از رهایی از آغوش دیوار

شب تو را به جنون می خواند

دیوانگیت را در لیوانت خلاصه نکن

که لبریز از خالی شدنم …

 

 

متن پشت جلد

تلخ است شکنجه گر زندان تنت بشوی

و با یک دام خیالی

به عمق لجن بزنی

گم می کند تو را مداوم بی هوس

انگار نه انگار

که باتوم به باتوم بر پشت کمر بزنی

رهایم کن

در اوج پروازی بی پر

بدون هیچ

گناه تر از بی گناه سربزنی

.
.

.