دیگرانی ها

10000 تومان 9000 تومان

کتاب دیگرانی ها

شاعر: محسن میرهاشمی

 

می‌ترسم از دل ناگرانی‌ها

از خنده‌ات با دیگرانی‌ها

می‌سوزم از این سرگرانی‌ها

با این من عاشق مدارا کن!

 

رفتی گناهم بود می‌دانم

عشق اشتباهم بود می‌دانم

هرچند سرد اما ولی تنها

با تو نگاهم بود، می‌دانی!