انار به وقت اردیبهشت

6000 تومان

کتاب انار به وقت اردیبهشت

نویسنده: محیا احمدی پور

 

مجموعه دلنوشته

 

 

 

حتی اگر ابر محبتت هم بی امان می بارید

و در سیل مهرت غرق می شدم

باز هم پرده ی پنجره ی چشمم را می کشیدم

تانبینم باران محبتت را

تا بو نکشم نم مهرت را

.
.
.