با چند شاخه گل به سر خاک هیچ کس

20000 تومان 18000 تومان

چند شاخه گل به سر خاک هیچ کس

مجموعه شعر کلاسیک

شاعر: حمید چشم آور

رامت نمی‌شوم که بتازانی، خامت نمی‌شوم که بسوزانی
من مرده و تو زنده، مرا اینبار عمراً به ساز عشق برقصانی
بیزارم از تو، از خودم، از دنیا، بیزارم از تمامی آدمها
بیزارم از خدای خودم، حتی از زندگی به شیوه‌ی انسانی!
در برگهای یخ زد هی تقویم، یک روز نحس و برفی غمگینم
اردیجهنمی شده‌ام بدتر از روزهای سرد زمستانی
از زلفِ یار مار که در دستم، تا جامِ باده ماده کمی مستم
ویروس ناشناخت های هستم، با غدّ ههای سمّیِ سرْطانی
بیماری عجیب و خطرناکی با باف تهای ریش هایِ بدخیم
در بستر تکامل هر سلول، در حال انتشار پریشانی