چرند و پرند

40000 تومان 36000 تومان

چرند و پرند

طنز اجتماعی و سیاسی

مجموعه داستان

و مقالات

نویسنده: علی اکبر دهخدا

 

کتاب چرند و پرند دهخدا در شکل ها و صفحات مختلفی به چاپ رسیده است. از پنجاه صفحه تا دویست صفحه. این کتاب که به وسیله ی نشر چلچله چاپ شده است. مجموعه ی کامل مقاله های طنز دهخداست.

 

چرند و پرند مجموعه نوشته های طنز اجتماعی و سیاسی علی اکبر دهخدا است که در قالب داستان کوتاه، اعلامیه، تلگراف، گزارش خبری و… نوشته شده است. این نوشته ها در فاصله زمانی بین پیروزی انقلاب مشروطیت و شروع استبداد صغیر در در ۳۲ شماره هفته نامه صوراسرافیل به مدیریت جهانگیر خان شیرازی، و بعدتر در السه شماره صوراسرافیل که پس از شروع استبداد صغیر توسط دهخدا در سوییس چاپ شده منتشر می شد. نوشته های دهخدا در صوراسرافیل با نام های طنز دخو، خرمگس، سگ حسن دله، غلام خدا، آزاد خان، آزاد خان کرد گرندی، على الهی، کسینه اسيرالجوار، دخو علیشاه، خادم” الفقراء دخو على رئیس انجمن لات و لوت ها, نخود و همه آش، برهنه خوشحال، دمدمی او یارقلی و جناب ملااینک علی امضا شده است و این شخصیت ها در روایت ها حضور دارند.
.
.
.