پر

50000 تومان 45000 تومان

پر

رمان عاشقانه

نویسنده: شارلوت مری ماتیسن

مترجم: میمنت دانا

 

رمان پر یک عاشقانه ی پر فراز و نشیب است که از ابتدایی ترین سطر شما را در خودش فرو می کِشَد.

تا تمام نشدنِ این رمان، جدایی از آن امکان ناپذیر است.

در صحنه ی اول، شما با صحنه ی محاکمه و دادگاه روبه رو می شوید. مردی را به جرمی نامعلوم در دادگاه محاکمه می کنند. مرد، در حالی که لبخند می زند و از جرم خود خوشحال است، به زندان می رود.

در فصل های بعد،

زمان به عقب برمی گردد و داستان از دلِ یک جنونِ عاشقانه به روایتِ خود ادامه می دهد.

.
.
.