پاییز دیوانه

10000 تومان

پاییز دیوانه

کتاب دلنوشته

نویسنده: مهسا هنرپور

1

کاش روزی من , برود جایی دور

تو بمانی و تجربه ات از تن من…

2

سیاه وسفید

سیاه و سفید

خودت را خسته نکن

همه ی راه راههای پیراهنت ختم به من می شود

3

امشب چنار فکر کنم هفتاد ساله كوچه

و یک تکیه ابر خسیس رو سقف دارم

خالی از منم

تو هم که پیداست زندگی نداری

توی سرم حرف می زنی

می خندی

چای می خوری

خسته ام ,کمی بخواب
.
.
.