نیمه تاریک من

20000 تومان 18000 تومان

نیمه تاریک من

نویسنده: اشکان پارسا

مجموعه شعر سپید

بايد هر طور شده

‎حرفي براي گفتن داشته باشيم

‎اگر چاقويي نبرد

تفنگي شليك نكند

آدمي عاشق نشود

پس براي كدام

درد بي درمان

به زمين آمده ايم؟