نامه های عاشقانه یک پیامبر

125000 تومان 112000 تومان

نامه های عاشقانه یک پیامبر
نویسنده: جبران خلیل جبران
مترجم: رضا محمودی فقیهی
سبک کتاب: نامه نگاری
نامه های عاشقانه یک پیامبر جبران خلیل جبران ، کتابی ست که در سطر به سطرش زیبایی و عشق جریان دارد.
اغلب ما ایرانی ها با این کتاب از طریقِ گلچین آن آشنا شده ایم. اما باعث شادمانی ست که کتابی که در حال ملاحظه ی آن هستید، تمامِ نامه های جبران خلیل جبران و معشوقه اش را دربر دارد.
ماری هسکل [یادداشت روزانه]
وشنبه، ۲۲ می، ۱۹۲۰
کمبریج
«ما نخست هر چیز را در باور خود می بینیم، بعد در ذهن؛ سپس آن را می شناسیم، بعد واقعیت می یابد و سپس آن را فراموش می کنیم. اما هنگامی که آن را فراموش می کنیم، به ضمیر نیمه خودآگاه می رود و وقتی به بخشی از ما تبدیل می شود، ما را به انسانی متفاوت بدل می سازد.
«انسان دقیق ترین شکل در هستی است. وقتی که تصویری را نقاشی می کنم، – تلاش می کنم تا آن اثر را گیرا سازم. وقتی عناصر خاص به روشی خاص در کنار هم قرار گیرند، این ویژگی محقق می گردد؛ گویی راهی می سازند که خداوند می تواند از میان آنها عبور کرده و به وجدان ما برسد. گاهی این ویژگی به طور ناگهانی در میان یک گروه ایجاد می گردد و همه آنها می خواهند مهمترین چیزهایی را که درباره مهمترین چیزها می دانند بازگو کنند. خداوند و جهان هستی دو جهان هستند که یک فضای مشابه را اشغال کرده اند. آنها چیزی جز یک جهان نیستند.»
نمی توانم به پایان هیچ چیزی فکر کنم. خوب، پس، چرا باید برای هر چیزی یک سرآغاز در نظر بگیریم؟ »
هزاران نفر در قاهره [شعر] مشایعت را خوانده اند.»
.
.
.