من فقط یک شاعرم

12000 تومان

من فقط یک شاعرم
نویسنده: سمانه محمدنژاد
کتاب دلنوشته

 


 

خدایا ! ….

خدایا آمدم یکبار دیگر

به نامت عاجزم یکبار دیگر

دلم دریای طوفان شد کجایی؟

تنم بیمار و بی جان شد کجایی؟

منم یک رو سیاه در پیشگاهت

که تکراریست نگاهم بر نگاهت

و آیا می توان آمد به سویت؟

نشستم منتظر من رو به رویت

که این بنده برایت بندگی کرد؟

به عشقت بردگی و زندگی کرد؟

در این دنیا خطاها کرده بودم

چه سوگندها به نامت خورده بودم

چه بی حد و حساب آسوده رفتم

به قعر قلب خواب آلوده رفتم

.

.

.