فرشتگان بال ندارند

10000 تومان 9000 تومان

فرشتگان بال ندارند

نویسنده: ژیلا تقی زاده

مجموعه داستان کوتاه فارسی

 

گاهی غزاله می‌دید دایی بهزادش، مرغ عشق مرده‌ای را از قفس در می‌آورد تا توی باغچه چال کند و می‌گوید: «چه عمر کوتاهی داشتی زبون بسته!» بعد دمپایی کشان با پشت برجسته می‌رفت تا با بیلچه‌ای خاک را زیر و رو کند؛ این جور وقت‌ها بود که غزاله احساس ترسی توی گلویش داشت که شبیعه بغض نبود… .
.
.
.