عین حبه نبات

20000 تومان 18000 تومان

عین حبه نبات

مجموعه طنز

نویسنده: جواد مجابی

 

 

جواد مجابی جزء معدود طنزنویس های ایرانی ست که اعتبار جهانی دارد.

 

* آدم سر به هوائی که من هستم در صحرا به آدم سر به هوائی برخورد که به ابرها خیره شده بود. لاغر و گرسنه بود . با زحمت بسیار او را به شهر آوردم. آرام شد وبه دور و بر نگاه کرد. اعتراف کرد. از آغاز آن خیرگی نه خود خبر دارد، نه آسمان. اما همین که پایان آن بهت بی مورد را می داند، خرسند است. معمولا این رضایتمندی چند ساعتی پیش از وفات شخص خرسند به دست می آید.
.
.
.