عقل های هفتاد ساله

70000 تومان 63000 تومان

عقل های هفتاد ساله

نویسنده: عزیز نسین

مترجم: غلامحسین فرنود

طنز سیاسی

ادبیات تورک

.

.

.