عامه پسند

40000 تومان 36000 تومان

عامه پسند

طنز – فلسفی

نویسنده: بوکفسکی

مترجم: محمد صادق سبط الشیخ

 

عامه پسند، کتاب عجیبی ست. کتابی که در ابتدا با آن می خندید. اما پس از خواندنش اشک خواهید ریخت. عامه پسند بوکفسکی، یک طنزِ تلخِ فلسفی ست. طنزی که شما را می خنداند اما بعد شما را با خودِ واقعیتان مواجه می کند. و این بسیار وحشتناک است. مواجه شدن با خودِ واقعی.

درواقع، بوکفسکی از رمان عامه پسندش یک آینه می سازد. این آینه را مقابلِ انسان قرار می دهد وَ می گوید: خودت را نگاه کن. این تویی! همین قدر مضحک، همین قدر ساده، همین قدر پوچ. این تویی! انسانِ معاصر با تمامِ دغدغه های مسخره اش.

عامه پسند آخرین کتابِ بوکفسکی ست. کاراکترِ اصلی رمان دقیقن خودِ بوکفسکی ست. مردی بی اعصاب که مدام مشروب می خورد و سیگار می کشد و علاقمند به تنهایی ست اما آدم ها حتا برای حلِ مسائلِ شخصیشان مزاحمش می شوند.

در جایی از کتاب، کاراکتر سه روزِ تمام روی تخت خوابیده است. در اتاق را بسته و تلفن را از سیم کشیده است وَ می گوید: «دارم باتریمو شارژ می کنم».

این کتاب را خداحافظیِ بوکفسکی با جهان می دانند.
.
.
.