صبحانه در قهوه ات برف می ریزم

35000 تومان 32000 تومان

صبحانه در قهوه ات برف می ریزم

مجموعه شعر سپید

شاعر: حسین انصاری

به زیر خش خشی تیره

باران

قویی دلگیر را می شوید

دست های دریاچه از آفتاب

خالی ست

و موج های سبک

از عطر گل های مرده ی دریایی

به خود می پیچند

تو کجای جهان خانه داری؟

که از عمق شب نمی وزی

و خاطره ات

در شیب آبشار گم می شود

تو صدای جهانی

که در جان من ریخته می شوی

پیانوها

صدای تو را پرواز می کنند

و شب از عطر تو

دلگرم می شود

باید باران ببارد

بارانی دوباره

تا همه را بشویی

با رعد و برق دندان هایت!

( شعری از کتاب )
.
.
.