سیری در شعر جهان فرانسه

150000 تومان 135000 تومان

سیری در شعر جهان

نویسنده: شاعران فرانسه

گردآوری و ترجمه: قاسم صنعوی

 

 

چندان که…

چندان که دیدگانم بتوانند اشک باری کنند

در حسرت ساعتی که با تو گذرانده ام؛

و در برابر هق هق ها و آه ها

صدایم بتواند تاب آورد و اندکی خود را به گوش ها برساند:

***

چندان که دستم تارهای چنگ ظریف را

برای سرودن زیبایی های تو بتواند لمس کند:

چندان که روحم بخواهد قناعت کند

و بیش از درک تو هیچ نخواهد

***

هنوز هیچ آرزوی مردن نخواهم کرد.

ولی آن دم که احساس کنم دیدگانم خشک می شوند،

صدایم می شکند، و دستم ناتوان می شود،

***

و روحم در این اقامتگاه مرگبار

دیگر نتواند نشانی از محبوبه آشکار کند:

از مرگ تمنا خواهم کرد روشن ترین روزم را سیاه کند.

 

سیری در شعر جهان فرانسه گلچین اشعار شاعران فرانسه است.

 

این کتاب گردآوری عظیمی ست از شعر شاعران فرانسه. در این کتاب زندگینامه و شعر شاعران فرانسه را می خوانیم.

نام شاعران را در فهرست کتاب می بینید.

تکه هایی از متن کتاب در بخش توضیحات قرار داده شده است.
.
.
.