سورپرایزپارتی

30000 تومان 27000 تومان

سورپرایزپارتی

نویسنده: هوشنگ توزیع

نمایشنامه فارسی

 

حدود نیم‌قرن پیش شروع کرد در این خانه ـ خانه‌اش؛
و چهل سال است از این خانه دور است.
ولی هیچ‌گاه جدا نبوده؛
تآترِ این خانه ـ خانه‌اش ـ را دنبال کرده‌،
پیوسته و کنجکاوانه.
و اکنون، برای نخستین بار،
نمایشنامه‌ای از او، در این خانه ـ خانه‌اش ـ منتشر می‌شود.
انگار نامه‌ای از یک سفرکرده‌ی راهِ دور، به اعضای خانواده‌اش، در پسِ سال‌ها.
این نامه ـ نمایش‌نامه، قصه‌ی چهار نفر است، در یک چهار دیواری.
حال اگر این چهاردیواری، یک چهارراه بود، یا یک محله، یا یک شهر، یا یک جامعه،
و اگر آن چهار نفر، «ما» بودیم،
چه می‌شد؟
آیا ما راه‌های بهتر می‌دانستیم؟