زوربای یونانی

90000 تومان 81000 تومان

زوربای یونانی

نویسنده: نیکوس کازانتزاکیس

مترجم: محمدصادق سبط الشیخ

رمان فلسفی

 

زوربای یونانی را می توان بازگشت دوباره ی انسان به طبیعتِ خود دانست. طبیعتی آزادانه و رها. طبیعتی که از رقص و موسیقی و عشق جدایی ناپذیر است.

ما در رمان زوربای یونانی، پلان به پلان، می آموزیم که لحظه های زندگی چقدر ارزشمندند و کوتاهیِ زندگی چقدر غم انگیز است.