دندان عقل ات را آتن بوسیده است

20000 تومان 18000 تومان

دندان عقل ات را آتن بوسیده است

مجموعه شعر سپید

شاعر: حسین انصاری

 

ما برای قاصدک ها

فقط یک پیام داشتیم

برای گلدان ها و برف

برای خیابان ها و چترها

حتی برای یک کلوچه ی در راه مانده

بوسه زیباترین کلید است

برای درها

برای آبها

و دریچه هایی

که رو به برف ها باز می شوند

حالا به سینما برویم

و یک بلیط آبی

برای گنجشک ها بخریم.
.
.
.