در نبض صبح

20000 تومان 18000 تومان

کتاب در نبض صبح مایا آنجلو

شاعر: مایا آنجلو

مترجم: بهرام معصومی

 


 

شعر مدعی مایا آنجلو

اگر سیاهی و برای منی

پس سخت در آغوش بفشارم،

مثل سنگینی شب

تا نشانت دهم

آبشار بلورین ستاره گونم را

اگر سیاه باشی و همیشگی،

و با تشریفاتی درخور

بر من فرود آیی

همچون هلال ماه بی تکلف خواهم شد.

 

مایا آنجلو ، شاعری که برنده ی جایزه ی پولیتزر است. مایا آنجلو را شاعر مبارزه می دانند. مبارزه علیه تبعیض های جنسیتی و تبعیض های نژادگرایانه. مایا آنجلو همچنین شعرهای عاشقانه ی زیبایی هم دارد.
.
.
.