درام ماتیک

10000 تومان

درام ماتیک
شاعر: امیرمحمد رضاپور
کتاب شعر کلاسیک


 

مرگِ شرعی به ضربه ی شلاق
روی پیشانی ام نشانِ داغ
قلبِ من را کلاغِ پیری خورد
بر درختی نشسته توی باغ

.

.

.