خاطرات یک مجری

80000 تومان 72000 تومان

خاطرات یک مجری

نویسنده: مرتضی ایمانی

 

 

مضمون و مفاهیمی که در این کتاب نهفته است، ذره ذره گندم هایی است، که از زمین زراعتی اجرا برداشت کرده ام و حال با نگارش این کتاب آن را آسیاب کرده، تا نان فهم و دانش حرفه ی اجرا را در تنور خاطره ها بر سر سفره ی مخاطبین قرار دهم؛ باشد که آنان را از نیاز علوم و فنون اجرا، رهایی بخشد. نکته ی مهمی که در این کتاب وجود دارد نوع نگارشی است، که خواست تمام سنین را در نظر گرفته است. بنابراین به سن مشخصی اختصاص نمی یابد و حتی سعی بر این بوده که سایر مشاغل و حتی مجریان حرفه ای و با سابقه هم از آن بهره بگیرند. البته ! اگر چه این کتاب آغاز گشته است؛ اما هرگز پایان نمی یابد…

.

.

.