حقایقی درباره برادرم فریدون

8000 تومان 7200 تومان

حقایقی درباره برادرم فریدون

نمایشنامه فارسی

نویسنده: سپیده قربانی

کاندید بخش نمایشنامه نویسی
از هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

در بخش توضیحات می توانید چند صفحه از صحنه ی اولِ نمایشنامه را بخوانید.

.
.
.