حجم یک جمجمه

16000 تومان 15400 تومان

حجم یک جمجمه

کتاب شعر سپید

شاعر: علی عظیمی

1

همیشه یک هفت تیر کنار مزرعه

کلاهی پر از کاه

و یک دستمال گردن پاره

نشانه ی یک کشاورز شلخته نیست

گاهی مترسک ها هم

خودکشی می کنند

2

تو هم تنهایم خواهی گذاشت

این را در چشمان عصر پاییززده دیدم

که به دیوار شب

تکیه داده بود….
.
.
.