جناب دوست پرستو جولاهی

10000 تومان

جناب دوست

نویسنده: پرستو جولاهی

کتاب دلنوشته

 


1

قسم به قلم!

که احترامش عجیب اجباریست

درازدحام تمام دانسته هایم، ندانسته می نویسم

و آیا کسی هست که من را بخواند؟

قسم به خویش!

که تنها دارایی من است

نیمی از آن را به عاریه گرفته ام

و با نیم دیگرش

در کاغذهای سپید جولان می دهم

قسم به تو!

که در من جامانده ای

بی خبر از خودم

مرا به ناکجا آباد برده ای

قسم به هیچکس!

ویک دقیقه سکوت به احترام هیچکس

2

چشمی که به در باشد

سپید می شود

شاعری که چشمش سپید شد

شعرهایش هم سپید می شود

3

خودت نیستی ببینی

ولی خدایت که هست

نیستی ببینی

خدایت به جای تو چه کارها که نمی کند

چه خدای خوبی داری!

حالا فهمیدم تو به که رفته ای …
.
.
.
.