جای پای عاشقان در برف مانده است

80000 تومان 72000 تومان

جای پای عاشقان در برف مانده است

شاعر و نقاش: احمدرضا احمدی

کتاب شعر سپید + نقاشی آبرنگ

 

غروب بود

می دانستم هر جا بروم

یا گرفتار عشق می شوم

یا گرفتار مرگ
.
.
.