بچه های چهارراه

70000 تومان 63000 تومان

بچه های چهارراه

نویسنده: مرتضی ایمانی

رمانی درباره‌ی کودکان کار

 

بچه‌های چهارراه حکایت کودکان بی‌پناهی است که به واسطه‌ی خودخواهی والدین خود، ناخواسته و بی‌اختیار اسیر جبر زمانه‌ی خویش شده‌اند… پدر و مادرانی که ناآگاهانه و یا بدون اندکی تعقل برای یک لحظه خوشیِ زودگذر خودشان، بچه‌های بی‌گناهی را بوجود می‌آورند و سپس سلب مسولیت کرده و آن‌ها را بدون توجه به شرایط فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، شخصیتی، بهداشتی و تغذیه در جامعه رها می‌کنند…

هر کدام از این کودکان بی‌هویت، با سادگی تمام وارد دنیای پیچیده‌ی بزرگان شده و روایت‌گر زندگی تلخ و نافرجامی هستند که شوربختانه قربانی سرنوشت می‌شوند و ناگزیر در پیچ‌وخم روزگار، برای لقمه‌نانی بر سر چهارراه زندگی سرگردان و به هر نحوی بازیچه‌ی افراد سودجو قرار می‌گیرند…

بدیهی است که آن‌ها به تنهایی، قادر به تشخیص راه درست نیستند؛ بنابراین قادر و اصغری نام‌هایی از بیراهه می‌رسند و چهارراه زندگی را قلمرو خود قرار داده و از بچه‌های بی‌خانمان بهره‌کشی می‌کنند… ساختار کلاسیک این داستان با تمام جذابیتی که دارد، نقدی است بر جامعه مدنی و افرادی که همیشه در حال فرافکنی بوده و اشتباهات گذشته را نمی‌پذیرند و در نهایت، فاجعه‌ای بزرگ رخ می‌دهد…

.

.

.