با خود و دیگری اش

22000 تومان 20000 تومان

با خود و دیگری اش

شاعر: امیر آقایی

مجموعه هایکو

1

در رویای بازگشت به خانه

ایستاده در مزرعه

مترسک پوشالی

2

از عشق های جوانی اش می گوید

مرد

برای بونسای اش

3

معرفی می شود نوزاد

در اتاق ملاقات

پدر در حبسی طولانی

4

آب تنی می کند

در خیالش

خرسِ کتابِ زیست