این شعرها دیوانگی دارند

10000 تومان

این شعرها دیوانگی دارند

فرشاد مرادیان

کتاب شعر کلاسیک

 


 

من زنده ام در نقش یک شاعر

این شعرها دیوانگی دارند

من مستِ مستم چون که رویاهام

طعم شراب خانگی دارند
.
.
.