الی در آستانه

14000 تومان

الی در آستانه

صدای تو را به نظاره نشستن چه کار

که نگاه ات فریاد ناگفته هاست،

و من به گام زدنی بی بدیل

در سنگلاخ سختی هایمان

آن را چون راهزنی سر به راهت

به یغما می برم هردم

.
.
.