اضطراب

50000 تومان 45000 تومان

اضطراب

شاعر: محسن کاشانی

کتاب شعر کلاسیک

 


 

نیچه

قایم شدم مثل شبح، در حوله ای نمناک

قایم شدم در ذهن یک پیغمبرِ شکاک

قایم شدم در گنجه‌ی یک جن بازیگوش

در انتهای یک شبِ در حال استهلاک

قایم شدم در نقشه‌ی یک خانه‌ی متروک

در گور بی اسم زنی،در نسخه‌ی املاک

قایم شدم در خواب یک مقتوله قبل از مرگ

در خودکشی مرد، بعد از خوردن تریاک

قایم شدم در تومورِ بد خیمِ معشوقم

قایم شدم در ایدز، در سفلیس، در سوزاک

من داشتم پیراهن خود را اتو اما….

تو داشتی در زیرِ ناخن‌های خود مسواک..

من داشتم از نیچه می‌گفتم کنارِ گاز..

تو از نبود چسب ،روی شیشه‌های لاک

تو داشتی از عکس یک زن، توی جیب ِ من..

من داشتم از نقش زن در حوزه‌ی ادراک..

.

.

.