آه عشق من

20000 تومان 18000 تومان

آه عشق من

شاعر: فرهاد پیربال

کتاب شعر جهان

 


 

من و تو

از هم که جدا شدیم

«زیبایی» تنها ماند

 

فرهاد پیربال در شعرش به روایتی نوستالژیک از معشوقی از دست رفته پرداخته و آن طور که در شعرهایش نمایان است، این معشوق نامزدش بوده که گویا بعد از مهاجرت پیربال دست به خودکشی به شیوه تلخ خودسوزی زده است.

زندگی وی در تبعید منجر به تالیف و خلق آثاری شده است که مشکلات و معضلات کردها و ستم‌هایی را که بر این ملت رفته، باز می‌تابانند. پیربال در آثارش دست به ابتکارات فرمی و زبانی خاص و غیرمتعارفی نیز زده و به امضای خاصی رسیده است که آثار او را منحصر به فرد جلوه می‌دهد.

پیربال در شاعری از شاعران معاصر ایرانی مانند فروغ فرخزاد و نیما یوشیج متاثر بوده و این مولفه در بعضی از آثار او نمایان است.

در سال ٢٠١٨ بە اتهام جنون و دیوانگی او را بە تیمارستان انداختند. معلوم بود کە این قضیە مرتبط با مواضع سیاسی و انتقادی او بود. دوستانش بە خصوص بختیار علی برای آزادی و رفع اتهام او تلاش کردند. او خطاب بە سیاستمدارنی کە اتهام جنون را بر او تحمیل کردە بودند گفت: ما دیوانەایم از این جهت کە تعدادمان کم است، اگر تعداد شما کم بود، شما دیوانە بودید. نهایتا بر اثر فشارها پیربال در ماه مارس دوبارە کوردستان را بە مقصد فرانسە ترک کرد.

.
.
.